تصحیح سند تک برگ

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود. در صورتی که مساحت وضع موجود ملک با مساحت سندی مغایرت داشته باشند در این صورت می بایست سند ملک تصحیح گردد. با تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ابعاد و مساحت وضع موجود با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی به این صورت میباشد که اگر مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت باشد گاهی این تفاوت به این علت می باشد که سند ملک قدیمی است اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین می […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک به منظور باطل شدن ملک و صدور سند جدید متناسب با وضع موجود و ثبتی ملک انجام می شود در صورت مشاهده مغایرت و نا هماهنگی بین ابعاد و مساحت سند ملک و وضع موجود ملک در صورتی که مساحت وضع موجود از مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید