تعرفه تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برگ برای املاکی که متراژ بزرگی دارند مورد نیاز میباشد و همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و مالک برای اینکه سند تک برگ برای ملک تهیه کند باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می گیرد از آنجایی که این نقشه ها دقت بالایی دارند و بسیاری از سامان ها و ارگان های مر بوط به امور ملک به منظور به روزرسانی سیستم های خود اخیرا برای انجام امور ملکی از […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه یک روش مستقیم برای تهیه این نقشه از ملک میباشد که در این روش با استفاده از این دستگاه مختصات یو تی ام گوشه های ملک با دقت بالا و سانتی متری برداشت می شود و سپس نقشه یو تی ام برای ملک ترسیم و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه به منظور اخذ سند مالکیت برای ملک و یا اراضی انجام میگیرد و برای اخذ اسناد مالکیت جدید به دو سری اطلاعات احتیاج است که باید معلوم شود در واقع علاوه بر اطلاعات حقوقی ملک میبایست اطلاعات فنی و مکانی ملک نیز مشخص شود که این […]

بیشتر بخوانید
اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا مساحت و ابعاد ملک پس از اینکه طرح به اجرا در می آید، فراهم شود تا بتوان با استفاده از این اطلاعات سند ملک را تصحیح کرد و سند تک برگ جدید برای آن از اداره ثبت اسناد اخذ کرد. نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص در این عرصه می باشد در واقع تهیه نقشه یو تی ام برای ملک از طرف سازمان های مختلف بسیار مورد در خواست قرار می گیرد و لازم به ذکر است که دقت بالای این نقشه مورد اهمیت می باشد و این کار شناس […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران از طرف مالک توسط یک فرد متخصص باید فراهم گردد تا مورد پذیرش این سازمان قرار بگیرد و در واقع این نقشه همچنین بررسی و تفسیر عکس های هوایی انجام می شود تا نوع اراضی مشخص گردد و تشخیص اراضی ملی از اراضی احیاشده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام طرح های شهرداری به این منظور انجام می گیرد که ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با دقت بالا پس از اجرای طرح بدست آید که در نهایت مالک بتواند با استفاده از آن سند تک برگ از اداره ثبت اخذ کند برای تهیه نقشه یو تی ام میبایست به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی انجام می شود تا نوع اراضی معلوم شود که در نهایت مالکیت و عدم مالکیت فرد بر اراضی اش مشخص خواهد شد. در واقع اراضی ملی به دولت متعلق می باشد و در صورتی که سابقه کشاورزی در اراضی مشاهده گردد جزء اراضی احیا شده قرار […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید