تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند را مالک با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد داد. در واقع کارشناس با استفاده از پلاک ثبتی و نقشه ثبتی ملک آدرس ملک را خواهد یافت و با جانمایی پلاک ثبتی موقعیت و حدود دقیق ملک روی زمین مشخص و تثبیت خواهد شد. در واقع ممکن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید