تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی از طریق جانمایی ملک انجام می شود و این به این منظور است که با استفاده از پلاک ثبتی ملک نقشه تفکیکی ملک تهیه می شود و از طریق این نقشه تفکیکی که بر اساس پلاک ثبتی املاک را نشان می دهد هم موقعیت ملک بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید