تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک به این صورت می باشد که زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود،اگر ابعاد و مساحت وضع موجود ملک از ابعاد و مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رها سازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک وقتی ضروری خواهد شد که بین ابعاد وضع موجود زمین و ابعاد سندی ملک تفاوت مشاهده شود و در صورتی که ابعاد وضع موجود از ابعاد سندی بزرگ تر باشد در آن صورت باید رهاسازی قسمت های اضافی انجام شود برای این کار می توان با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید