تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی به این منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده انجام و تثبیت شود و سپس در اداره ثبت نیز موقعیت ملک ثبت می شود و مالک می تواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و معمولا مالکانی که از ملک خود فقط یک قول نامه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید