تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند در اداره ثبت اسناد ممکن می شود در واقع برای تکمیل اطلاعات مربوط به ملک نقشه یو تی ام با دقت بالا باید تهیه گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد قرار بگیرد و برای این که این نقشه با دقت بالا و مورد قبول اداره ثبت فراهم […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت به منظور قانونی شدن ساخت و ساز باید تهیه گردد در واقع به منظور مشخص شدن ابعاد و مساحت دقیق ملک و همچنین موقعیت دقیق مکانی ملک در شهر میبایست نقشه وضع موجود ملک با مختصات یو تی ام که روی نقشه یک دو هزارم شهر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک وقتی ضروری خواهد شد که بین ابعاد وضع موجود زمین و ابعاد سندی ملک تفاوت مشاهده شود و در صورتی که ابعاد وضع موجود از ابعاد سندی بزرگ تر باشد در آن صورت باید رهاسازی قسمت های اضافی انجام شود برای این کار می توان با […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده 147

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده ۱۴۷ که برای اخذ سند مالکیت نقشه ی یو تی ام از عرصه زمین لازم است و به بنایی که روی آن ساخته شده است کاری ندارند زیرا این سند تنها برای تعیین موقعیت عرصه ملک بر روی کره زمین صادر می شود . اما طبق […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری برای زمانی که شهرداری بخواهد طرح هایی مثل ایجاد میدان، تعریض خیابان و یا زیباسازی را در شهر پیاده سازی کند در آن زمان تهیه ی نقشه یو تی ام برای مالکین ملک های مجاور طرح ضروری خواهد شد زیرا مرزهای ملک نسبت به تغییران ایجاد […]

بیشتر بخوانید
تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک

تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک

تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک با توجه به مساحت عرصه ملک و هم چنین موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تعیین می شود. تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک نقشه یو تی ام از ملک یعنی نقشه ای که ملک را بر اساس مختصات های تعریف […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید