تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری مثل جی پی اس های دو یا سه فرکانسه باید انجام شود تا خروجی این کار نقشه ای با دقت بالا باشد تا مورد قبول سازمان های مختلف قرار بگیرد. تهیه نقشه یو تی ام امروزه برای تعیین موقعیت ملک بسیار مورد استفاده قرار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی به منظور تشخیص موقعیت دقیق ملک و تثبیت آن و سپس اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام میشود در واقع املاکی که اسناد قدیمی دارند و مالک از حدود دقیق ملک خود اطلاع نداشته باشد و یا تقریبا بداند در کدام محدوده قرار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت کاربرد دارد و یک مدرک ضروری برای اخذ آن محسوب میشود. مالک برای تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کند و فرق املاک مشاعی با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام برای جواز ساخت

تهیه نقشه یو تی ام برای جواز ساخت وقتی به آن نیاز پیدا می کنیم که یک مالک قصد ساخت و ساز داشته باشد. این نقشه ها با مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام  ترسیم میشود و این نقشه توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. در گذشته وقتی می […]

بیشتر بخوانید
مشخص کردن محل دقیق سند دفترچه ای

مشخص کردن محل دقیق سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

مشخص کردن محل دقیق سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام که منظور کار جانمایی ملک است و بر انجام اینکار لازم است که مرزها و موقعیت ملک تعیین شود و و این تعیین موقعیت با استفاده از سیستم مختصات جهانی یو تی ام بر روی کره زمین انجام میشود و در نهایت […]

بیشتر بخوانید
تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک

تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک

تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک با توجه به مساحت عرصه ملک و هم چنین موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تعیین می شود. تعیین هزینه برای تهیه نقشه یو تی ام ملک نقشه یو تی ام از ملک یعنی نقشه ای که ملک را بر اساس مختصات های تعریف […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید