تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی قابل انجام است برای تعیین پلاک ثبتی برای عرصه ملک باید عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا در نتیجه پلاک و نقشه های ثبتی استخراج شوند و زمانی نیاز است این عملیات انجام شود که سند ملک به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید