تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل ارائه مدرک برای اثبات ادعای محکوم له است که برای طرح دعوا یا اثبات ادعا در مراحل اداری دادگاه ارائه می شود ولی تامین خواسته ارائه یک درخواست برای توقیف اموال معادل محکوم است که در زمان اجرای حکم به آن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید