تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی با هدف مشخص کردن حدود اربعه املاک انجام می شود در واقع تفسیر عکس های هوایی با استفاده از عکس های قدیمی انجام می شود تا حدود اربعه ملک تشخیص داده شود و با جانمایی آن بر روی زمین حدود ملک مشخص می شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید