تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک از روی عکس های قدیمی که در آن ها مرزهای ملک از طریق دیوار کشی یا فنس و یا حتی سنگ چینی مشخص بوده است انجام میشود که در این حالت متقاضی باید از این موضوع اطمینان داشته باشد که در یک زمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید