تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود.درواقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یاکشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد و در دادگاه به عنوان مدرک برای تامین دلیل می باشد. تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل از […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک به منظور فراهم کردن مدرکی برای ارائه به دادگاه ها انجام می گیرد و به عنوان یک تامین دلیل مورد استفاده قرار می گیرد. تفسیر عکسهای هوایی حتما باید توسط یک متخصص انجام شود و در اینصورت نظر کارشناس وی در دادگاه ها مورد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید