تفسیر عکس های هوایی برای زمین

تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال در اختلافات ملکی که بر سر حدود مرزهای ملک به وجود آمده است، برای بررسی و تعیین مرز های دو ملک مجاور مورد استفاده قرار می گیرد و برای دادگاه مدرکی معتبر می باشد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید