تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود.درواقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یاکشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد و در دادگاه به عنوان مدرک برای تامین دلیل می باشد. تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید