تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود.درواقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یاکشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد و در دادگاه به عنوان مدرک برای تامین دلیل می باشد. تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل از […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک به منظور فراهم کردن مدرکی برای ارائه به دادگاه ها انجام می گیرد و به عنوان یک تامین دلیل مورد استفاده قرار می گیرد. تفسیر عکسهای هوایی حتما باید توسط یک متخصص انجام شود و در اینصورت نظر کارشناس وی در دادگاه ها مورد […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد و اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اگر قبل از به وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سند تک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز و تعارض به ملک […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک مورد استفاده قرار می گیرد و عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاع بالا توسط هواپیمایی که دوربین عکس برداری به آن نصب شده است،تهیه میشود و این عکسها توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد تا این گزارش مورد پذیرش مراجع قضایی و یا سازمان ها قرار بگیرد زیرا این کارشناس متخصص و معتبر است و با مهر و امضای خود اعتبار به گزارش تفسیر عکس ها خواهد داد. برای حل اختلافات و یا تعیین مرز ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی به منظور تعیین مرزها و محدوده این منابع در سال های گذشته توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که معمولا این نقشه برای املاکی انجام می شود که در این محدوده قرار گرفته است و در حال حاضر مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید