تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برا ی املاکی که اراضی ملی اعلام شده انجام می گیرد تا سابقه احیا در اراضی بررسی شود و در صورتی که ابقه زراعت در عکسها معلوم گردد با استفاده از این مدرک می توان اراضی را از دولت پس گرفت. تفسیر عکس های هوایی در این مواقع حتما باید توسط فرد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید