تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم برای تعیین حدود اربعه ملک

تفسیر عکس هوایی قدیم برای تعیین حدود اربعه ملک

تفسیر عکس هوایی قدیم برای تعیین حدود اربعه ملک و جانمایی ملک انجام می شود که بریا این منظور با تفسیر غعکس هوایی مربوط به دهه ها و سال های قبل که در آن مرزها و حدود ملک مشخص باشد و سه بعدی سازی این عکس ها مرزها و حدود اربعه ملک کاملا مشخص می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید