تفسیر عکس هوایی

جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی

جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی

جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی به منظور تعیین مرزهای ملک از طریق دیوارکشی های قدیمی که در ملک وجود داشته است، انجام میشود و بعد از تعیین مرز ها و تهیه نقشه یو تی ام از ملک و چاپ و مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربین های عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکس ها دارای اطلاعت ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکس ها می توان اطلاعات […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. زمانی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود که ملک حدود نامشخصی بر روی زمین داشته باشد در اینصورت برای اینکه بتوان حدود اربعه ملک را معلوم کرد بایستی از تفسیر عکس های هوایی استفاده کرد. […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیرعکس های هوایی به تجربه و تخصص بسیاری نیاز دارد و کسی که می خواهد این کار را انجام دهد باید دارای تجربه و مهارت بسیار زیادی باشد، بهترین افراد برای انجام تفسیر عکس های هوایی کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت می باشند زیراهم تخصص و هم تجربه لازم برای انجام این کار رادارند.اگرشخصی بخواهد ملک خود را دیوارکشی کند بایدبه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت مراجعه کند و کارشناس برای تعیین مرزهای ملک چند دوره ازعکس های هوایی را ازدو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کند تا باتفسیر این عکس ها آثاری ازدیوار کشی که درگذشته در ملک انجام شده است و اکنون از بین رفته است راپیدا کند تامرزهای ملک مشخص شود.کارشناس با استفاده از پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی و با استفاده ازنرم افزارهای سه بعدی موقعیت ملک رامشخص می کند وسپس نقشه یوتی ام ملک راتهیه وترسیم می کند و درنهایت نقشه رامهر و امضا کرده تادارای اعتبار شود و با ارائه این نقشه به اداره ثبت برای ملک سندتک برگ صادر می شود و بامشخص بودن موقعیت دقیق مرزهای ملک می توان عملیات دیوارکشی را انجام داد و دراین صورت املاک مجاور نمی توانند به حدود مرزملک تجاوز کنند.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم برای ملک سند تک برگ اخذ کنیم و مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این صورت […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی به منظور فراهم کردن یکسری مدارک برای ارائه به مراجع قضایی به منظور اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، انجام می گیرد و برای فراهم کردن مدارک همچون گزارش تفسیر عکس های هوایی و نقشه یو تی ام از اراضی  لازم است به یک متخصصی […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی برای املاک و اراضی ای پیش می آید که دارای مرز مشخص و دیوارکشی نمی باشند در نتیجه برای حل این اختلافات لازم است با روشی مدارکی تهیه گردد تا مرز واقعی املاک را نشان دهد و این روش تفسیر عکس های هوایی می […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی با فراهم کردن مدارکی توسط وی جهت ارائه به دادگاه ها ممکن می شود. درواقع اختلافات ملکی تنها و فقط با فراهم کردن تامین دلیل حل می شود و کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری مهر و امضای معتبری در سازمانها و مراجع قضایی دارد و مدارک تهیه شده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی برای تشخیص نوع اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. این نقشه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اراضی فردی ملی شناخته شود و در آن صورت مالکیت این اراضی از وی سلب می شود و مالک برای اینکه بتواند اراضی خود را پس بگیرد باید مدارکی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل و توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود که علم تفسیر عکس هوایی یکی از شاخه های نقشه برداری است به نام فتوگرامتری که به بررسی و تفسیر عکس های هوایی می پردازد. تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل عکس هوایی و ماهواره […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید