تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به منظور پیش خرید یا پیش فروش هر واحد انجام می شود و تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست که در مرحله ای که ساخت یک ساختمان کامل شده است با درخواست تفکیک آپارتمان مهندس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید