تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد به این منظور انجام می شود که اندازه و متراژ همچنین مساحت دقیق هر واحد با دقت بالا بدست آید در واقع مالک برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد موظف به تهیه نقشه های تفکیکی از آپارتمان خواهد شد و این کار توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید