تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی پس از این که ساخت و ساز آپارتمان تمام شد انجام می شود. در حقیقت تفکیک یعنی اندازه گیری و محاسبه دقیق مساحت هر واحد می باشد. تفکیک توسط کارشناسی که نظام مهندسی انتخاب می کند، انجام می شود و به نوعی وی نماینده ی اداره ثبت اسناد خواهد […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری انجام می گیرد تا مساحت و ابعاد دقیق هر واحد حاصل گردد. در واقع تفکیک به اندازه گیری و به دست آوردن مساحت هر واحد به طور مجزا می گویند و به عبارت دیگر تفکیک از درب ورودی آغاز می گردد و تا پشت بام ادامه مییابد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید