تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس به این صورت میباشد که گاهی ممکن است مالکی قبل ازپایان ساخت و ساز آپارتمان خود بخواهد تعدادی از واحدها را پیش فروش کند در اینصورت چون آپارتمان هنوز تکمیل نشده است و مساحت واحدها به طور دقیق مشخص نمیباشد این معامله مطمئن نخواهد بود،زیرا ممکن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید