تفکیک آپارتمان های مسکونی

تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس برای تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمان قبل از ساخت آپارتمان با دقت بالایی انجام می شود و تهیه نقشه پیش تفکیک در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید