تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری با این هدف انجام می شود که اراضی به قسمت و بخش های کوچک تر تقسیم گردد. تفکیک عملیاتی تخصصی و فنی است و از عهده یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و تفکیک به صورت اجباری ممکن است انجام شود و یا همچنین ممکن است […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید