تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری با توجه و با رعایت ضوابط شهرداری انجام می شود. عرصه همان زمین ملک است که ممکن است مالک و یا مالکین در خواست تفکیک برای ملک خود کنند. تفکیک عرصه طبق اصول و قواعد و با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید