تهیه سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان _ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان _ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان _ماده ۱۴۷ کاربردهای بسیاری دارد که از جمله آن صدور سند مالکیت می باشد که با تهیه نقشه یو تی ام ازعرصه و ارائه آن به اداره ی ثبت، این سند از طرف اداره ثبت صادر میشود تفاوت عرصه و اعیان به اینگونه ی باشد که عرصه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید