تهیه نقشه برای تعیین مساحت واحد آپارتمان

تهیه نقشه برای تعیین مساحت واحد آپارتمان

تهیه نقشه برای تعیین مساحت واحد آپارتمان

تهیه نقشه برای تعیین مساحت واحد آپارتمان برای خرید و فروش آپارتمان هایی که دارای سند تک برگ نیستند باید ابتدا نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه کرد و پس از تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان به دست خواهد آمد که مالک برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و در ادامه تعیین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید