تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران به منظور انجام معامله ای مطمئن تهیه می شود که به این نقشه،نقشه پیش تفکیک آپارتمان می گویند و انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد به این منظور انجام میشود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید