تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت تمام واحد های آپارتمان به جهت اخذ سند تک برگ برای هر واحد آپارتمان، تهیه می شود با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ هر واحد برداشت و ترسیم می شود.برای انجام تفکیک پس از این که آپارتمان کاملا ساخته شد کارشناس از طرف نظام مهندسی انتخاب […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید