تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ برای تعیین مساحت دقیق واحد هایی از آپارتمان می باشد که ساخت و ساز آن به طور کامل تمام نشده است و این واحد ها به صورت پیش فروش می باشند در این صورت مساحت دقیق واحدها مشخص نمی باشد اگر بخواهید از این واحد ها پیش […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری که از طرف نظام مهندسی انتخاب شده است تهیه می شود.برای تهیه نقشه تفکیکی کارشناس به این دلیل از طرف نظام مهندسی انتخاب میشود که تخلفی در تهیه نقشه صورت نگیرد و کارشناس مورد تایید نظام مهندسی و هم چنین اداره ثبت باشد. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج های مسکونی جزو اعمال ضروری برای صدور این سند است. با تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان به دست خواهد آمد در نتیجه این مساحت در سند تک برگ هر واحد به طور مجزا درج خواهد شد و تفکیک با اندازه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید