تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم باید مساحت دقیق واحد آپارتمان را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های تجاری برای هر ملکی پس از پایان ساخت و ساز برای اخذ سند تک برگ باید تفکیک شود. پس برای برج های تجاری نیز همین موضوع صدق می کند. یعنی پس از پایان ساخت و ساز باید آن را تفکیک کرد. پس مالکان آپارتمان برج باید به اداره […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید