تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و یا مجتمع های تجاری بعد از ساخت تهیه می شود تا سند تک برگ طبق اطلاعات حاصل صادر شود همچنین این عملیات پیش از پایان ساخت و ساز نیز انجام میگیرد تا افراد بتوانند معامله پیش خرید مطمئن داشته باشند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید