تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و یا مجتمع های تجاری بعد از ساخت تهیه می شود تا سند تک برگ طبق اطلاعات حاصل صادر شود همچنین این عملیات پیش از پایان ساخت و ساز نیز انجام میگیرد تا افراد بتوانند معامله پیش خرید مطمئن داشته باشند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید