تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحدها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد هایی که برای پیش […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری که از طرف نظام مهندسی انتخاب شده است تهیه می شود.برای تهیه نقشه تفکیکی کارشناس به این دلیل از طرف نظام مهندسی انتخاب میشود که تخلفی در تهیه نقشه صورت نگیرد و کارشناس مورد تایید نظام مهندسی و هم چنین اداره ثبت باشد. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید