تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی به منظور اخذ سند تک برگ برای واحدهای آپارتمانی می باشد که به طور کامل ساخته شده است در صورتی که واحدها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمیباشد وخریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید