تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و یا مجتمع های تجاری بعد از ساخت تهیه می شود تا سند تک برگ طبق اطلاعات حاصل صادر شود همچنین این عملیات پیش از پایان ساخت و ساز نیز انجام میگیرد تا افراد بتوانند معامله پیش خرید مطمئن داشته باشند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات توسط فرد متخصص در حوزه تفکیک آپارتمان قابل انجام است در واقع برای انجام مطمئن معامله پیش فروش لازم است مساحت دقیق و واقعی هر واحد به دست بیاید که این امر با تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان ممکن می شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم باید مساحت دقیق واحد آپارتمان را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق توسط متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری باید فراهم گردد و این کارشناس تخصص لازم را برای تهیه این نقشه با دقت بالا دارد تا در نهایت خروجی کار مساحت دقیق واحد آپارتمانی با دقت بالا باشد و معامله ای مطمئن انجام شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید واحد های آپارتمانی قبل از اتمام ساخت و ساز انجام می گیرد تا با به دست آمدن مساحت دقیق و واقعی بتوان یک معامله بدون ضرر انجام داد و نگران این نبود که در آینده ضرری از جانب این معامله میبینید. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی به منظور اخذ سند تک برگ برای واحدهای آپارتمانی می باشد که به طور کامل ساخته شده است در صورتی که واحدها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمیباشد وخریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام ندادن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران به منظور انجام معامله ای مطمئن تهیه می شود که به این نقشه،نقشه پیش تفکیک آپارتمان می گویند و انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد به این منظور انجام میشود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و تعیین مساحت تمام واحد های آپارتمان به جهت اخذ سند تک برگ برای هر واحد آپارتمان، تهیه می شود با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ هر واحد برداشت و ترسیم می شود.برای انجام تفکیک پس از این که آپارتمان کاملا ساخته شد کارشناس از طرف نظام مهندسی انتخاب […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید