تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی برای تشخصی ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام میشود تا مشخص شود که زمین کشاورزی یا ملی می باشد . رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی جانمایی اراضی ملی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی برای تشخیص نوع اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. این نقشه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اراضی فردی ملی شناخته شود و در آن صورت مالکیت این اراضی از وی سلب می شود و مالک برای اینکه بتواند اراضی خود را پس بگیرد باید مدارکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید