تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران در صورتی که پس از پایان ساخت آپارتمان (مسکونی یا تجاری) نقشه معماری آپارتمان که قبل از ساخت تهیه میشود با نقشه وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد مالک ملزم به تهیه این نقشه نیز خواهد شد و این نقشه بیشتر برای پارکینگ ها به کار میرود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید