تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس رسمی دادگستری با هدف اخذ سند تک برگ انجام می شود و معمولا برای املاکی که حدود و موقعیت مشخصی ندارند تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ضروری است تا موقعیت و حدود ملک برای اداره ثبت اسناد ثابت شود و سند ک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه انجام می گیرد تا معلوم شود پلاک ثبتی مندرج در سند دقیقا به کدام قطعه از زمین تعلق دارد و سپس مختصات یو تی ام و مساحت و ابعاد این قطعه زمین با دقت بالا تعیین گردد. در نتیجه با ارائه این نقشه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه و حل اختلافات ملکی تهیه می شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و حدود مرزهای ملک تعیین میشود در اینصورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به حریم و حدود مرزهای ملک را نخواهد داشت و در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و عکس های هوایی عکس هایی دارای اطلاعات ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکس ها می توان اطلاعات زیادی از عوارض روی زمین و املاک و مرز بندی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ الزامی می باشد در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM با هدف تثبیت موقعیت ثبتی ملک روی زمین و هم چنین اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد مورد استفاده قرار می گیرد این نقشه با مهر و امضای یک فرد معتبر قابل قبول اداره ثبت اسناد خواهد بود و فردی مانند کار شناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند توسط متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و افراد غیر متخصص نمی توانند اینکار را با دقت بالایی انجام دهند زیرا مهارت وتجربه لازم برای انجام این کار را ندارند. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند نقشه جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد انجام می شود تا با استفاده از آن مالک بتواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند. در واقع برای اخذ سند تک برگ برای املاکی که حدود و مرز مشخص ندارد و در حقیقت دیوار کشی ندارد میتوان از این روش بهره گرفت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی ملک نیز به کار می رود تا اختلافاتی که بین املاک مجاور وجود دارد رفع و حل شود و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی انجام می گیرد و سپس مشخص میشود که پلاک ثبتی برای کدام قسمت از زمین است و پس از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید