تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و منظور ازنقشه مصوب شهرداری نقشه ای میباشد که مورد تایید شهرداری است در واقع برای انجام ساخت و ساز در ملک باید جواز ساخت و ساز اخذ شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز، شهرداری مالک را موظف […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید