تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران باید طبق قوانین و مقرراتی باشد تا مورد تایید اداره ثبت قرار گیرد در واقع نقشه های مصوب اداره ثبت باید با فرمت یو تی ام باشد و همچنین دقت آن در حد سانتی متر باشد.در واقع نقشه های مصوب اداره ثبت همان نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید