تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام می شود در واقع منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های دو خطی می باشد که در آن طول های وضع موجود و طول های سند با دو رنگ مختلف نمایش داده می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید