تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک نقشه ای است که اداره ثبت اسناد آن نقشه را قبول دارد و با دقت و فرمت استانداردی باید فراهم شود برای این که نقشه مصوب برای اداره ثبت اسناد تهیه گردد و مورد قبول قرار بگیرد بنابراین بایستی به یک متخصصی که توانایی تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید