تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند باید به یک فرد معتبر و متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود که با مهر و امضا خود به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد. نقشه مصوب اداره ثبت اسناد نقشه ای با مختصات یو تی ام و با دقت سانتی متری است. با تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید