تهیه نقشه های مصوب

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام می شود در واقع منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های دو خطی می باشد که در آن طول های وضع موجود و طول های سند با دو رنگ مختلف نمایش داده می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری نقشه ای یو تی ام از وضع موجود زمین است که روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم شهر جانمایی شده است و در این نقشه ابعاد و مساحت و حدود و همسایگی ملک نمایان است. این نقشه توسط متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود در واقع منظور از نقشه های مصوب نقشه هایی می باشد که مورد تایید سازمان ثبت باشد که این نقشه ها باید طبق قوانین و مقرراتی تهیه شود به طور مثال این نقشه ها باید با فرمت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید