تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد ثبتی ممکن است در واقع ممکن است آدرس و یا حدود ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت است که لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی ملک از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است به دلایل آدرس ملک نا معلوم گردد و مشخص نباشد در این صورت برای یافتن آدرس ملک میبایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از نقشه ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید