تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی ملک از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است به دلایل آدرس ملک نا معلوم گردد و مشخص نباشد در این صورت برای یافتن آدرس ملک میبایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از نقشه ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید