تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی ملک از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است به دلایل آدرس ملک نا معلوم گردد و مشخص نباشد در این صورت برای یافتن آدرس ملک میبایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از نقشه ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی اسناد قدیمی شاهنشاهی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی اسناد قدیمی شاهنشاهی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی اسناد قدیمی شاهنشاهی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود در صورتی که مالک از محدوده ملک خود اطلاعات نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام این کار  از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه های یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک در مواقعی که موقعیت ملک برای مالک نامشخص می باشد و مالک موقعیت دقیق ملک را نمی داند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال مالک سال های بسیاری میباشد که مهاجرت کرده و ملک را رها کرده است در اینصورت وقتی می خواهد موقعیت ملک خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید