تهیه نقشه هوایی برای پلاک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک در مواقعی که موقعیت ملک برای مالک نامشخص می باشد و مالک موقعیت دقیق ملک را نمی داند مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال مالک سال های بسیاری میباشد که مهاجرت کرده و ملک را رها کرده است در اینصورت وقتی می خواهد موقعیت ملک خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید